Betlehem - Gyermek szentségimádási program„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” (Lk18,16) Versegi Beáta Mária CB

Jézus vonzásában

Meggyőződésünk, hogy az Eucharisztikus Jézus valóságos jelenlétével magához vonzza a kicsinyek szívét.

Imapedagógiánk célja az Eucharisztikus Jézussal való barátság, kapcsolat elmélyítése. A szentségimádás során alapvetően erre a kapcsolatra akarjuk nevelni a gyerekeket. Alkalmainkat a liturgikus időnek megfelelően építjük fel, igyekszünk kapcsolódni a vasárnapi olvasmányhoz, evangéliumhoz.

Nincs kifejezett hitoktatási tematikánk. Ugyanakkor minden, ami a személyes, meghitt, bizalommal teljes kapcsolat építéséhez tartozik „témája” lehet egy-egy alkalomnak.

Betlehem, azt jelenti „a kenyér háza”

Jézus Betlehemben született; közénk jött konkrét családban, történelmi helyen, korban. Isten emberként akart velünk lenni emberekkel. Az Eucharisztiában a kenyér és a bor színe alatt kívánt az idők végéig velünk maradni.

Gyerekszentségimádási programunknak ezért választottuk a Betlehem nevet, mert ez a név kifejezi a következőket: a gyermekségben megmutatkozó kincset; a megtestesülés valóságát; a Oltáriszentségi kenyerének ajándékát.

Jézus érzékelhetővé teszi magát

Jézus a megtestesülés és a szentségi jelenléte által érzékelhetővé teszi magát számunkra.

Úgy véljük, hogy Jézus a megtestesülés titka és a szentségi jelenlét által egyben egy pedagógiai utat is elénk tár. Amikor a gyermekeket bevezetjük a szentségimádásba, akkor Jézusnak, erre a pedagógiájára támaszkodunk.

A szentmisét ünnepelve minden érzékünkre hat az Úr jelenléte. Hallgatjuk az Igét, látjuk, tapintjuk, ízleljük az Ő jelenlétét a kenyér és a bor színe alatt. Az ünnepi szentmise vagy a szentségimádás alkalmával pedig a tömjén füstjének illata, mint az imádságunk illata szál fel hozzá.

Jézus szentségi jelenléte által hat az érzékszerveinkre. Ezért imapedagógiánkban fontos helyet kap az, hogy a gyerekeket az érzékszerveik által vezessük az imádságban. Odafigyelünk arra, hogy a Szentséget méltón és szép környezetben imádjuk, valamint tanítjuk őket az imádság gesztusaira. Mindezzel azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek „lelki-érzéke”, hit érzéke fejlődjön finomodjon.

Párbeszédben Jézussal

Mintegy fél órát töltünk az Oltáriszentség előtt. Ebben az időben énekekkel, beszélgetéssel és rövid csendekkel igyekszünk a jelenlévő Jézust jobban megismerni és rácsodálkozni szeretetére. Az imádság a szívek szeretetteljes párbeszéde. Miközben a gyerekek Jézus jelenlétében vannak, fokozatosan megtanulják felfedezni saját szívük mély vágyait. Ezen az úton juthatnak közelebb ahhoz, hogy valóságos párbeszéd legyen számukra az imádság. Az imaidő alatt a szó és a csend, a kifelé és a befelé való figyelem ritmusa váltakozik. A mi dolgunk nem más, mint teret és lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermekek ráhangolódjanak Jézus jelenlétére. Jézus az, aki az ő szívükhöz beszél.